Жігіттер

Жігіттер

На музыкальном портале Зайцев.нет Вы можете бесплатно скачать и слушать онлайн песни Жігіттера в формате mp3. Лучшая музыкальная подборка и альбомы исполнителя Жігіттер.
Жігіттер курамы: Айдар Байжанов, Ердос Канаев, Баглан Абдірайымов, Мырзахан Маханов.
Кулжанын сакасындай жуп-жумыр, шып-шымыр жiгiттерден курылган «Жiгiттер» квартетiнiн коныр дауыстары казак даласына кен канат жайып шарыктап кеттi. Шалкыган ауендерiнде тулаган сезiм, булкынган казакы рух тунып-ак тур.
Читать далее