Ìèõàèë Ïëåòí¸â, ôîðòåïèàíî – Âàðèàöèè íà òåìó èç îïåðû Ñàëüåðè 'Ôàëüñòàô'

На музыкальном портале Зайцев.нет Вы можете бесплатно скачать и слушать онлайн песню «Âàðèàöèè íà òåìó èç îïåðû Ñàëüåðè 'Ôàëüñòàô'» (Ìèõàèë Ïëåòí¸â, ôîðòåïèàíî) в формате mp3.

исполнитель Ìèõàèë Ïëåòí¸â, ôîðòåïèàíî

длительность 08:38

размер 20.72 MB

битрейт 320 kbps

загружено MC.Searcher

Âàðèàöèè íà òåìó èç îïåðû Ñàëüåðè 'Ôàëüñòàô'
08:38
false
Поделиться

Сборники