ZAYCEV.NET
ГлавнаяИсполнителиRudolf Kempe/Staatskapelle Dresden/Gundula Janowitz/Sylvia Geszty/James King/Erich-Alexander Winds/Theo Adam/Eberhard Büchner/Peter Schreier/Gunther Dressler/Wilfried Schaal/Erika Wüstmann/Annelies Burmeister/Adele Stolte/Hermann Prey/Siegf
Rudolf Kempe/Staatskapelle Dresden/Gundula Janowitz/Sylvia Geszty/James King/Erich-Alexander Winds/Theo Adam/Eberhard Büchner/Peter Schreier/Gunther Dressler/Wilfried Schaal/Erika Wüstmann/Annelies Burmeister/Adele Stolte/Hermann Prey/Siegf

Rudolf Kempe/Staatskapelle Dresden/Gundula Janowitz/Sylvia Geszty/James King/Erich-Alexander Winds/Theo Adam/Eberhard Büchner/Peter Schreier/Gunther Dressler/Wilfried Schaal/Erika Wüstmann/Annelies Burmeister/Adele Stolte/Hermann Prey/Siegf